سامانه احراز هویت مرکزی

Logo
  • شما میتوانید برای ورود به سامانه های دانشگاه تهران با استفاده از نام کاربری به تنهایی و یا نام کاربری با ut.ac.ir@ وارد شوید.
  • پس از ورود در سایر سامانه ها لاگین خواهید بود.